top of page

Disclaimer

Eigendom 

De website en domeinnaam www.archimedic.be zijn eigendom van ARCHIMEDIC consulting bvba. 

Contactgegevens

ARCHIMEDIC consulting bvba

Helkijnstraat 33a

8554 Sint Denijs

Gebruiksvoorwaarden 

Het gebruik van de inhoud van deze website houdt in dat de iedere bezoeker stilzwijgend akkoord gaat met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn en blijven de exclusieve eigendom van ARCHIMEDIC consulting bvba. De bezoeker erkent deze exclusieve eigendom. Bezoekers die de volledige website of een gedeelte hiervan willen gebruiken, hebben hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARCHIMEDIC consulting bvba nodig. 

Aansprakelijkheid 

Materiaal, diensten en informatie op deze website kunnen gedateerd zijn en daardoor niet meer overeenstemmen met de huidige gegevens. ARCHIMEDIC consulting bvba draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen of handelingen die de bezoeker op basis van de informatie op de website heeft genomen. 

Handelsmerken 

Alle logo’s, producten, bedrijfsnamen en beelden op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en dienen daarom als dusdanig worden behandeld. Doorverwijzingen op deze website naar andere websites die geen eigendom zijn van ARCHIMEDIC consulting bvba dienen alleen ter informatie. ARCHIMEDIC consulting bvba is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. 

Koppelingen naar deze website 

ARCHIMEDIC consulting bvba staat toe dat andere websites een koppeling leggen naar deze website. Dit uitsluitend op voorwaarde dat ARCHIMEDIC consulting bvba hierdoor geen schade wordt berokkend. Rechtstreeks informatie overnemen van deze website zonder bronvermelding is niet toegestaan. 

Bescherming van de privacy 

ARCHIMEDIC consulting bvba respecteert de privacy van zijn bezoekers. Alle informatie op de website is raadpleegbaar zonder dat de bezoeker persoonlijke gegevens moet achterlaten. Als dat wel gebeurt, dan behandelt ARCHIMEDIC consulting bvba deze gegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

E-mails en E-mail verkeer

De informatie in onze e-mail communicatie is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten of wettelijk beschermde informatie bevatten.

Als u niet de geadresseerde bent, gelieve het bericht met zijn bijlagen te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet kopiëren of gebruiken, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van email berichten kan niet gegarandeerd worden. E-mails kunnen ook virussen bevatten. ARCHIMEDIC consulting bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies

of schade die op enige wijze te wijten is aan dit bericht of het gebruik daarvan.

Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk

die van ARCHIMEDIC consulting bvba of zijn verbonden ondernemingen weer.

Bijgevolg bindt een email bericht ARCHIMEDIC consulting bvba of zijn verbonden ondernemingen niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat

en de onderneming die de verplichting ingaat duidelijk geïdentificeerd is.

Illustraties

De door ARCHIMEDIC consulting bvba gegenereerde computerbeelden zijn enkel ter illustratie van de bedoelde concepten. Er kunnen geen rechten verleend worden aan de juistheid, volledigheid of de details ervan.

Auteursrecht

 

Van de door ARCHIMEDIC consulting bvba gegenereerde plannen, ontwerpen, beelden, foto's, concepten, illustraties en teksten bezit ARCHIMEDIC consulting bvba het auteursrecht.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik in eender welke vorm is niet toegestaan zonder

schriftelijke toestemming van ARCHIMEDIC consulting bvba.

Rechtskeuze en bevoegdheid 

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

bottom of page